KOCHlabs

Soorten analyses

Soorten Analyses t.b.v. Identificatie “Japanse” Duizendknoop

Per 1 jan 2022 is onder meer het vervoer van grond met vitale duizendknoopwortels van fallopia japonica, fallopia bohemica en fallopia Sacheliensis verboden. Onderzoek op aanwezigheid van invasieve duizendknopen is een onderdeel van een partijkeuring grond. Een deel van het onderzoek kan plaatsvinden door ecologen ter plaatse. Maar dit kan niet altijd worden uitgevoerd met een > 95% zekerheid van afwezigheid, en dan ook nog “in situ”, dat is op de onvergraven plek waar de grond later zal worden afgegraven. Dan komt bemonstering en analyse in beeld. Koch Labs voert zelf geen bemonsteringen uit, deze vinden plaats door erkende bodembemonsteraars volgens BLR 1001 (AP04)

 

KOCHlabs voert DNA analyses uit ter identificatie van wortelstokken en haarwortels uit in het  eigen moleculaire lab en voert vitaliteits analyses uit op aangeleverde wortels dan wel emmers grond.

Identificatie van wortelmonsters die na zeven van (een deel) van de grondpartij ter plekke  zijn verkregen. Dit zijn in de regel wortelstokken, waarvan nog moet worden vastgesteld of het een verboden duizendknoop is. De duizendknoop familie is breed, maar alleen drie soorten zijn invasieve exoten welke bij grondtransport zijn verboden.  De vorm en kleur van de verboden soorten zijn best gevarieerd, niet alleen in dikte maar ook van kleur .  Omdat de kosten van thermisch reinigen hoog zijn, is zekerheid omtrent de wortels noodzakelijk. Ter voorkoming van vals-positieve veldwaarneming is dan een DNA analyse uit het lab noodzakelijk. Tevens wordt in het lab vastgesteld of de betreffende wortels wel vitaal zijn. Dat wil zeggen dat er invasieve duizendknopen uit kunnen groeien.

Identificatie van haarwortels uit emmers grond die door de gebruikelijke AP04 boringen zijn verkregen, die weliswaar in de regel de wortelstokken missen, maar wel haarwortels kunnen bevatten. Een extra verzekering die verder gaat dan een steekproefsgewijze bemonstering door putjes of sleuven. Kochlabs analyseert alle uitkomende wortels, en niet alleen een selectie. Aanlevering vindt plaats door volle 10 liter emmers welke uit elke boring enkele grepen bevatten. De gehele inhoud van de emmers worden geanalyseerd, eerst worden alle (haar)wortels geïsoleerd, waarna DNA analyse volgt.

Vitaliteitsmeting door analyse, dit is een  voorgeschreven kiemproef.  De wortels worden onder gunstige omstandigheden opgekweekt,

KOCHlabs kan voor een concurrerend aanbod een raamovereenkomst aan onder meer  AP04 partijkeurders. Vraag een raamovereenkomst aan door middel van een aanvraagformulier. Daarbij is het veelal mogelijk om middels een koeriersdienst de monsters op te halen.