KOCHlabs

Schade / groeiproblemen

BODEM
VRUCHTBAARHEID

Vele tientallen jaren ervaring met brede bodemanalyses om bodem-problemen te kunnen voorspellen,  en een oorzaak te koppelen aan schades aan beplanting, zoals ziekte en uitval. Groenvoorziening, agrarisch grondgebruik. Op basis van bodemanalyses uitgevoerd door KOCHlabs (eerder  Koch Eurolab ). Impact en innovatie van meststoffen / bodemverbeteraars. Innovatie in de kringlooplandbouw.

GEZONDE BODEM, MINDER EMISSIE

BEPERKEN KLIMAATGAS UIT BODEM

Denitrificatie is in de bodemkunde een bekend begrip. Maar deze denitrificatie wordt veroorzaakt door het bodemleven. Vaak zijn belemmeringen van bodem(leven)processen oorzaak van een overdreven lachgas emissie. Met de juiste bodemanalyses kan dit in beeld worden gebracht en kunnen de juiste maatregelen worden getroffen.  Er bestaan carboncredits voor de opslag van CO2 in de bodem. Maar dit is een schijntje vergeleken met de winst die via lachgasemissiebeperking kan worden bereikt. met als bijvangst: een gezondere bodem. 

MINDER BESTRIJDINGSMIDDELEN

BODEM REVITILISATIE

Sterke plantenwortels zijn minder vatbaar voor bodemziekten zoals bodemschimmels en nematoden. Deze problemen zijn eenvoudigweg met een goede bodemanalyse te diagnosticeren. In de tuinbouw met een aangepast (bodem) management en juiste keuze van meststoffen, afhankelijk van de uitkomsten van een bodemanalyse. 

deskundigen in aantal rechtszaken

soorten analyses

locaties

Total Years Experience

Get In Touch

Location: Tartustraat 1b  NL 7418 GX DEVENTER

Telephone:  +31 (0)570 502010

Email: [email protected]

Opening Hours: uitsluitend op afspraak!