EXPERTISE BODEMVRUCHTBAARHEID / BOTANISCHE DNA ANALYSES

KOCHlabs

bodemexpertise bodemvruchtbaarheid storingen/uitval beplanting. Innovatieve analyses. Juridisch technisch: oorzaken schade bodem/gewas, mest/bemesting,  vee-gezondheid. forensische aanpak, erkend deskundige.

Contact

Veehouderij

  • Emissie beperking
  • Schimmelproblemen
  • Analyse op schimmels aanvragen
  • Contact

Missie

Onze missie en visie

Ons lab maakt het mogelijk om in partijen grond door middel van bodem- en wortelanalyses de aanwezigheid van Japanse duizendknoop soorten te bepalen. Bij onze tak bodemexpertise is er de fascinerende samenhang van bodemleven, wortels en mineralen in de bodem. Bij klimaatvisie gaat het om én bodemvruchtbaarheid én beperken van broeikasgassen. Iets waar nog weinig aandacht voor is. De bodemvruchtbaarheid dient de kwaliteit van gewasgroei, beperking van plantenziekten, instandhouding natuurwaarden en gezondheid van dieren.

Over KOCHlabs

KOCHlabs is voortgekomen uit KOCH EUROLAB. De analyses worden in eigen lab uitgevoerd. De analyses van KOCH EUROLAB zijn nog steeds beschikbaar. KOCH EUROLAB zelf is nu onderdeel van NORMEC foodcare. Er is een goede samenwerking waardoor de analyseresultaten ook in lastiger zaken nog steeds zijn te interpreteren en met  praktische adviezen kunnen worden afgerond.

aantal rechtszaken GETUIGE DESKUNDIGE

soorten analyses

locaties

Total Years Experience

Get In Touch

Location: Tartustraat 1b  NL 7418 GX DEVENTER

Telephone:  +31 (0)570 502010

Email: [email protected]

Opening Hours: uitsluitend op afspraak!